STRANDEXCURSIE NAAR DE 2E MAASVLAKTE

Naast de geplande excursies naar Kruibeke is er zojuist een nieuwe excursie toegevoegd aan het programma. We gaan onder de deskundige leiding van de conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam Bram Langeveld naar de 2e Maasvlakte. Deze excursie is toegankelijk voor iedereen, zowel leden van de WTKG, als niet leden. Schrijf je nu snel in via de link op de Activiteitenpagina.

NIEUWS VAN HET BESTUUR EN AFZETTINGEN

De WTKG heeft sinds kort een tweetal nieuwe bestuursleden; Bert van der Valk als voorzitter en Frits Hakkennes als penningmeester. Op de bestuurspagina stellen ze zich aan jullie voor.

Afzettingen is inmiddels bij de meeste leden wel op de mat gevallen, maar ook deze keer is deze ook digitaal beschikbaar vanaf deze website.

Klik op de cover van Afzettingen om het hele nummer te downloaden:NIEUWS VAN HET BESTUUR EN AFZETTINGEN

Beste WTKG leden,

Gelukkig zien we een voorzichtige verbetering in het beloop van de COVID-19 pandemie in West Europa. Toch zal er nog enige tijd grote terughoudendheid gevraagd worden in ons gaan en staan. Het grillige verloop van de virus infectie zal ons nog wel een poos beperken in mobiliteit en samenkomen. Daarmee beïnvloedt het ook de activiteiten van de WTKG. Bijeenkomsten waaronder de Algemene Leden Vergadering (ALV) en een bijeenkomst met lezing van ons erelid Maarten van den Bosch over de geologie van Winterswijk moesten tot nog onbekende datum worden uitgesteld. Excursies konden geen doorgang vinden. Gelukkig blijft er wel veel onderlinge - veelal digitale - communicatie, en gaat het voorspoedig met onze tijdschriften Afzettingen en Caenozoic Research. Ook dit nummer van Afzettingen zal na verschijnen ook weer als digitale vorm beschikbaar worden gemaakt via de website. Natuurlijk hopen we dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten. Het bestuur houdt de ontwikkelingen en mogelijkheden daartoe scherp in de gaten, en zal met gepaste voorzichtigheid acteren.

Met het uitstellen van de ALV is ook de bestuurswisseling uitgesteld. Het verheugt ons dat we jullie kunnen laten weten dat het bestuur Bert van der Valk en Frits Hakkennes als kandidaten voorstelt voor de functies van voorzitter en penningmeester van de WTKG. Bert van der Valk heeft de WTKG al eerder geleid; Frits Hakkennes is toegewijd en een goed organisator. Wij zijn heel blij dat zij bereid zijn deze functies op zich te nemen. Daarnaast zal Jef De Ceuster zijn ervaring als geologisch secretaris nog een extra jaar beschikbaar stellen. We zullen jullie laten weten of een overdracht dit jaar via een ALV zal kunnen plaats vinden of dat door een tegenvallende COVID-19 situatie de overdracht op een andere gepaste manier zal gebeuren. We zullen jullie op de hoogte blijven houden via e-mail en de website. Zij die eerder geen e-mails ontvingen van de secretaris, hebben mogelijk geen toestemming gegeven voor het gebruik van hun e-mailadres. Dat respecteren wij. Wil je nu toch ook via de e-mail berichten ontvangen, geef dat dan door aan secretaris <@> wtkg.org. De adressen worden alleen gebruikt voor verzending vanuit het secretariaat/bestuur naar de leden. Vanwege privacy regels kunnen en zullen we wij ze niet beschikbaar maken.

Wij wensen jullie behoud van een goede gezondheid en hopen dat de verbetering in de COVID-19 situatie zal doorzetten.

Hartelijke groet,
het WTKG bestuur

Klik op de cover van Afzettingen om het hele nummer te downloaden: