EXCURSIEVERSLAG RUMST 16 - 23 SEPTEMBER 2018

38 aanmeldingen, 8 annulaties, maakt 30 deelnemers, waaronder opnieuw 4 nieuwe WTKG leden! Dit is de eerste WTKG excursie in drie jaar tijd, dat de weersomstandigheden niet gunstig zijn.

Van de voorspelde storm hebben we niet veel gezien, wel veel regen gehad. Bij aanvang van de excursie werd afgesproken deze een uur vroeger dan gebruikelijk, rond 15 uur, te beeindigen. Toen we huiswaarts reden kwam de zon erdoor, half Antwerpen stond toen al lang onder water ;) hebben we toch geluk gehad!

Door de vele modder kwamen de wielen van de kruiwagens vast te zitten. De rijke pliocene laag is volledig weggegraven en het zal vermoedelijk nog tientallen jaren duren alvorens deze nog eens ontsloten wordt. Dat zal ik zelf niet meer meemaken, is voor een volgende generatie excursieleiders ;)

Hierdoor werd er wel meer aandacht besteed aan de miocene afzettingen en de Boomse klei!! Het pleistoceen levert ook nog wel leuke fossielen, waaronder een mooi intact hielbeen van een hertachtige.

Doordat we met de wagen in de groeve konden rijden, werden er aardig wat brokken klei en kleibroden mee huiswaarts genomen.