EXCURSIEVERSLAG LEUVEN - TIENEN - 12 OKTOBER 2018

Voor vele leden was het de eerste keer dat ze de Zanden van Berg konden bemonsteren, de Zanden van Heide bekijken (ook wel "sables chocolatiers" genoemd) en zeker de basis van de Boomse klei die bovenaan in de ontsluiting aanwezig is. Hierin bevinden zich de sepataria niveaus S10 en S20, die in de omgeving van Antwerpen niet ontsloten zijn.

Er werd een aardige hoeveelheid sediment en zeefresidu mee huiswaarts genomen. De prachtige weersomstandigheden maakten er een geslaagde excursie van!

Volgend jaar komen we hier zeker terug. Volgen enkele sfeerfoto's van deze mooie groeve en de activiteiten van onze leden bij dit prachtige weer.