EXCURSIEVERSLAG RUMST 13 - 10 JUNI 2018

13 is een ongeluksgetal, maar omdat we met de WTKG twee maand geleden, nog een extra excursie 11 bis naar Rumst georganiseerd hebben, is dat van geen tel! Gelukkig!

Jammer genoeg was de plek met het pliocene basisgrind, dat we de vorige twee excursies in de groeve konden bemonsteren, weggegraven. Mogelijk is het weer 40 jaar wachten ???????

Zeer bont gezelschap aan deelnemers: Duitsers, Nederlanders, Vlamingen en Walen. Speech bij de start verliep in het Engels, omdat iedereen dat begrijpt. Toch weer 4 nieuwe WTKG leden aanwezig bij deze excursie: Hein, Pierre, Justin en Renaud.

Pierre, 79 jaar oud, is deze week lid geworden van de WTKG. Hij is ons jongste “oudste” nieuwe lid dat deelneemt aan onze excursies. Was gelijk een schot in de roos, want hij schoot met de vondst van een mooie meg de hoofdvogel af.

Na de excursie nog een kort bezoek gebracht aan het museum Rupelklei te Terhagen.

Was een zeer leuke excursie met alleen tevreden deelnemers.

 

EXCURSIEVERSLAG REGIO LEUVEN - TIENEN 1 - 23 MAART 2018

Het is ondertussen al bijna 40 jaar geleden dat de WTKG nog actief was in dit gebied. Door talrijke grondboringen en “werkkampen” werd destijds de ondergrond van een groot gedeelte van deze streek in kaart gebracht. Deze activiteiten leverden een aantal fraaie publicaties over de geologie en de stratigrafie van deze streek.

Vandaag was er een eerste excursie met vooral een nieuwe generatie WTKG ‘rs naar een ontsluiting in deze streek. Daar deze ontsluiting enkel op weekdagen toegankelijk is, waren er slechts 11 deelnemers.

Wil hier in de eerste plaats Arie Janssen danken voor zijn twee interne rapporten (RGM Leiden)over deze ontsluiting, die we ter inzage bekwamen. Deze werden aan alle deelnemers bezorgd zodat iedereen tot in de puntjes voorbereid was en wist wat we zoal aan profielen en vondsten konden verwachten.

Het was even wennen toen we deze groeve betraden. In tegenstelling tot het profiel in Rumst, waar de Boomse klei helemaal onderaan zit in de groeve en bijna 80 % van het totale profiel omvat, ligt de Boomse klei in deze groeve hoog tegen de hemel boven op de zanden van Berg met daaronder de zanden van Kerkom. Echt een omgekeerde wereld!

In deze ontsluiting is enkel het onderste deel (S10 en S20) van de Boomse klei nog aanwezig. Het hogere deel is weggeërodeerd. De Boomse klei is hier volledig steriel.

Dat het wennen was konden we al vaststellen bij het betreden van de groeve, daar we met al ons materiaal door een zeer dikke laag “dumperblubber” ;) heen moesten.

Het was ook even verkennen alvorens we een goede plek gevonden hadden waar de Zanden van Berg goed en “veilig” ontsloten waren. Er werden fraaie schelpen en tanden verzameld.

Een excursie die zeker voor herhaling vatbaar is. Volgende excursie naar deze locatie is op 12 oktober van dit jaar, maar als er ergens in ons programma een gaatje wordt gevonden, komen we zelfs sneller terug, dat horen jullie dan nog wel.

 

EXCURSIEVERSLAG RUMST 11 - 11 MAART 2018

Het wordt steeds moeilijker een excursieverslag te schrijven zonder telkens in herhaling te vallen en om te vermijden dat het verhaal eentonig wordt. Toch was het vandaag ook weer een zéér geslaagde excursie met alleen maar tevreden deelnemers!

Er bestond enige twijfel om de excursie te laten doorgaan daar de weersvoorspellingen niet zo schitterend waren, maar inside informatie over nieuwe afgravingen in het bovenste deel van de groeve hebben de doorslag gegeven.

Alle deelnemers (zowel uit Nederland als uit België) zijn hedenmorgen onder gietende regen in de wagen gestapt en die regen heeft aangehouden tot ze in Rumst toekwamen, dan was het gelijk gedaan! Meerdere leden, die zich aangemeld hadden, werden toch nog in bed gehouden door de griep. Bovendien heeft de echtgenote van een van onze deelnemers gisteren de wagen “in gort” gereden, zodat die ook heeft moeten afhaken. Waren we vandaag nog met 16 deelnemers.

Er werd verzameld in de Boomse klei, in de miocene zanden en in de pleistocene grindlaag, zodat iedereen aan zijn trekken kwam. De zon maakte er in de namiddag nog een prachtige dag van.

Er werden weer leuke dingen gevonden, maar dat lezen jullie binnenkort in Afzettingen.