EXCURSIEVERSLAG REGIO LEUVEN - TIENEN 1 - 23 MAART 2018

Het is ondertussen al bijna 40 jaar geleden dat de WTKG nog actief was in dit gebied. Door talrijke grondboringen en “werkkampen” werd destijds de ondergrond van een groot gedeelte van deze streek in kaart gebracht. Deze activiteiten leverden een aantal fraaie publicaties over de geologie en de stratigrafie van deze streek.

Vandaag was er een eerste excursie met vooral een nieuwe generatie WTKG ‘rs naar een ontsluiting in deze streek. Daar deze ontsluiting enkel op weekdagen toegankelijk is, waren er slechts 11 deelnemers.

Wil hier in de eerste plaats Arie Janssen danken voor zijn twee interne rapporten (RGM Leiden)over deze ontsluiting, die we ter inzage bekwamen. Deze werden aan alle deelnemers bezorgd zodat iedereen tot in de puntjes voorbereid was en wist wat we zoal aan profielen en vondsten konden verwachten.

Het was even wennen toen we deze groeve betraden. In tegenstelling tot het profiel in Rumst, waar de Boomse klei helemaal onderaan zit in de groeve en bijna 80 % van het totale profiel omvat, ligt de Boomse klei in deze groeve hoog tegen de hemel boven op de zanden van Berg met daaronder de zanden van Kerkom. Echt een omgekeerde wereld!

In deze ontsluiting is enkel het onderste deel (S10 en S20) van de Boomse klei nog aanwezig. Het hogere deel is weggeërodeerd. De Boomse klei is hier volledig steriel.

Dat het wennen was konden we al vaststellen bij het betreden van de groeve, daar we met al ons materiaal door een zeer dikke laag “dumperblubber” ;) heen moesten.

Het was ook even verkennen alvorens we een goede plek gevonden hadden waar de Zanden van Berg goed en “veilig” ontsloten waren. Er werden fraaie schelpen en tanden verzameld.

Een excursie die zeker voor herhaling vatbaar is. Volgende excursie naar deze locatie is op 12 oktober van dit jaar, maar als er ergens in ons programma een gaatje wordt gevonden, komen we zelfs sneller terug, dat horen jullie dan nog wel.

 

EXCURSIEVERSLAG RUMST 11 - 11 MAART 2018

Het wordt steeds moeilijker een excursieverslag te schrijven zonder telkens in herhaling te vallen en om te vermijden dat het verhaal eentonig wordt. Toch was het vandaag ook weer een zéér geslaagde excursie met alleen maar tevreden deelnemers!

Er bestond enige twijfel om de excursie te laten doorgaan daar de weersvoorspellingen niet zo schitterend waren, maar inside informatie over nieuwe afgravingen in het bovenste deel van de groeve hebben de doorslag gegeven.

Alle deelnemers (zowel uit Nederland als uit België) zijn hedenmorgen onder gietende regen in de wagen gestapt en die regen heeft aangehouden tot ze in Rumst toekwamen, dan was het gelijk gedaan! Meerdere leden, die zich aangemeld hadden, werden toch nog in bed gehouden door de griep. Bovendien heeft de echtgenote van een van onze deelnemers gisteren de wagen “in gort” gereden, zodat die ook heeft moeten afhaken. Waren we vandaag nog met 16 deelnemers.

Er werd verzameld in de Boomse klei, in de miocene zanden en in de pleistocene grindlaag, zodat iedereen aan zijn trekken kwam. De zon maakte er in de namiddag nog een prachtige dag van.

Er werden weer leuke dingen gevonden, maar dat lezen jullie binnenkort in Afzettingen.

 

EXCURSIEVERSLAG RUMST 10 - 18 FEBRUARI 2018

Hier volgt een kort fotoverslag over de WTKG excursie van vandaag.

De deelnemers aan onze WTKG-excursies kunnen onderling discuteren, determinaties vragen en bijpraten in onze facebook groep RUPEL. De overige WTKG leden zullen in ons tijdschrift AFZETTINGEN op de hoogte gehouden worden van onze vondsten en studieresultaten. Laat dit een stimulans zijn voor “meegluurders” op de facebookgroep van de WTKG, om lid te worden van de WTKG vereniging zelf en zodoende meer informatie te vergaren over onze activiteiten en zeker om interessante excursieverhalen te lezen. Als WTKG lid kan je altijd deelnemen aan AL onze activiteiten!

Met 38 aanmeldingen (waaronder toch weer 6 nieuwe WTKG leden!), een heel leuk aantal deelnemers om zo vroeg op het jaar excursieseizoen 2018 op te starten. 5 leden waren geplaagd met het griepvirus en zijn thuis in bed gebleven. De sfeer was opperbest, zeker daar Geert vandaag jarig was. We hebben met zen allen, bij aanvang op de parking, een leuk lied om hem te vieren gezongen.

Tevens werden de deelnemers in het welkomstwoord er aan herinnerd, iets meer over hun vondsten op papier te zetten voor ons tijdschrift Afzettingen. Tot heden waren al onze excursies van de laatste 2 jaar gezegend met een zonnig weertje, dat was vandaag ook weer zo. Thuisblijvers, geniet van deze zonnige foto’s!