EXCURSIEVERSLAG REGIO LEUVEN - TIENEN 1 - 23 MAART 2018

Het is ondertussen al bijna 40 jaar geleden dat de WTKG nog actief was in dit gebied. Door talrijke grondboringen en “werkkampen” werd destijds de ondergrond van een groot gedeelte van deze streek in kaart gebracht. Deze activiteiten leverden een aantal fraaie publicaties over de geologie en de stratigrafie van deze streek.

Vandaag was er een eerste excursie met vooral een nieuwe generatie WTKG ‘rs naar een ontsluiting in deze streek. Daar deze ontsluiting enkel op weekdagen toegankelijk is, waren er slechts 11 deelnemers.

Wil hier in de eerste plaats Arie Janssen danken voor zijn twee interne rapporten (RGM Leiden)over deze ontsluiting, die we ter inzage bekwamen. Deze werden aan alle deelnemers bezorgd zodat iedereen tot in de puntjes voorbereid was en wist wat we zoal aan profielen en vondsten konden verwachten.

Het was even wennen toen we deze groeve betraden. In tegenstelling tot het profiel in Rumst, waar de Boomse klei helemaal onderaan zit in de groeve en bijna 80 % van het totale profiel omvat, ligt de Boomse klei in deze groeve hoog tegen de hemel boven op de zanden van Berg met daaronder de zanden van Kerkom. Echt een omgekeerde wereld!

In deze ontsluiting is enkel het onderste deel (S10 en S20) van de Boomse klei nog aanwezig. Het hogere deel is weggeërodeerd. De Boomse klei is hier volledig steriel.

Dat het wennen was konden we al vaststellen bij het betreden van de groeve, daar we met al ons materiaal door een zeer dikke laag “dumperblubber” ;) heen moesten.

Het was ook even verkennen alvorens we een goede plek gevonden hadden waar de Zanden van Berg goed en “veilig” ontsloten waren. Er werden fraaie schelpen en tanden verzameld.

Een excursie die zeker voor herhaling vatbaar is. Volgende excursie naar deze locatie is op 12 oktober van dit jaar, maar als er ergens in ons programma een gaatje wordt gevonden, komen we zelfs sneller terug, dat horen jullie dan nog wel.