WERKGROEP VOOR TERTIAIRE EN KWARTAIRE GEOLOGIE (WTKG)

For this article in English, click here.

De Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie (WTKG) is dé vereniging voor iedereen die zich verdiept in de geologie van het Tertiair en het Kwartair.

Onze vereniging stelt zich volgens onze statuten ten doel een positieve bijdrage te leveren tot de kennis van de Tertiaire en Kwartaire tijdvakken (samen tegenwoordig het Cenozoicum genoemd). Dit doel wordt nagestreefd door het uitgeven van tijdschriften en het bevorderen van contacten tussen zowel niet-professionele als beroepsmatige beoefenaars van de geologie en de paleontologie, in al haar aspecten.

We zijn daarmee een ontmoetingsplaats voor:

  • niet-professionele en beroepsmatige beoefenaars;
  • beginnende t/m gevorderde beoefenaars.

De onderlinge contacten bevorderen we door:

De voorloper van de WTKG startte in 1960 als een klein groepje enthousiaste, jonge mensen, allen lid van de N.J.N. (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie). Maar al vanaf 1934 waren er enthousiaste fossiele schelpenverzamelaars binnen de N.J.N. actief in de omgeving van Winterswijk. De proclamatie (rechts) werd in 1963 tijdens een geologie werkkamp te Huppel van het N.J.N.-D.6 geologiekader door werkgroeplid A.W. Janssen aan een boom gespijkerd en markeert het begin van de WTKG.

Meer over deze interessante geschiedenis van onze vereniging en zijn directe relatie met onder meer het Mioceen in de omgeving van Winterswijk is te lezen bij de klassieke vindplaats Miste. VARA's "Vroege vogels" besteedde in 2013 ook al aandacht aan de WTKG met een reportage van onze mannen van het eerste uur. Deze reportage is hier te beluisteren.
De Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie is een onafhankelijke, Nederlandse vereniging die voor iedereen in binnen- en buitenland toegankelijk is.

BIJEENKOMSTEN

Tijdens de bijeenkomsten worden er voordrachten, lezingen of presentaties gehouden en is er gelegenheid om van gedachten te wisselen. Ook is er gelegenheid vondsten te vergelijken en te determineren. Regelmatig worden boeken en tijdschriften aangeboden en is er gelegenheid materiaal uit te wisselen. De bijeenkomsten worden aangekondigd op de activiteiten pagina.

Winterbijeenkomst: deze is doorgaans in januari.
Voorjaarsbijeenkomst: deze is doorgaans in maart of april. Tevens de Algemene Leden Vergadering.
Zomerbijeenkomst: deze is doorgaans in juni. 
Najaarsbijeenkomst: deze is doorgaans in oktober of november.

 

 

Een paar indrukken van onze bijeenkomsten: Lezingen en bedrijvigheid.

TIJDSCHRIFTEN

Afzettingen verschijnt in het Nederlands. Men treft er verenigingsnieuws in aan en artikelen van uiteenlopende aard.
Cainozoic Research is het wetenschappelijke orgaan en verschijnt over het algemeen in het Engels. Dit tijdschrift is een gemeenschappelijke uitgave met de Britse Tertiary Research Group.

EXCURSIES

De derde poot van onze activiteiten bestaat uit het organiseren van excursies in binnen- en buitenland. Van deze vele excursies hebben we fotoverslagen. En op onze activiteiten pagina treft u een overzicht van komende excursies aan.

BELEIDSPLAN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT, STATUTEN EN PRIVACYVERKLARING

Beleidsplan
Huishoudelijk reglement
Statuten
Privacyverklaring