volg ons op facebook
      Laatst bijgewerkt: 25-May-2017

 

Bestuur van de WTKG

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie

Onze bestuursleden en andere medewerkers van onze vereniging stellen zich hieronder aan u voor.

bestuursledenvoorzitter: Victor Van Hinsbergh

Mijn belangstelling voor fossielen werd al vroeg gewekt tijdens zomervakanties in Cadzand-Bad. Het begon met schelpjes en haaientanden, daarna kwam de interesse naar hun herkomst en achtergrond. Dat bracht me in contact met Belgische vrienden en excursies naar Antwerpen en vervolgens met de WTKG, waar ik in 1968 lid van werd. De geologische werkkampen in Winterswijk en daarna in het gebied rond Tongeren vond ik fantastisch en hielpen mij erg bij het opdoen van stratigrafische kennis. Bij het verzamelen ging ik mij steeds meer toeleggen op visresten, in bijzonder visotolieten, waar ik af en toe ook over schreef. In die tijd was ik ook 3 jaar geologisch secretaris van de WTKG. Mijn studie in de biologie had zich ondertussen in een andere richting ontwikkeld, die van de biochemie, en de werkzame periode daarna heb ik me vooral toegelegd op onderzoek naar bloedvaten. Daarbij is het begeleiden van studenten en creatief bezig zijn erg leuk. Ondertussen bleef het werk aan fossielen wel mijn hobby, maar op een laag pitje. Enkele jaren voor mijn pensionering is de passie weer ontbrand en sinds die tijd verheug ik me op excursies en bijeenkomsten. Nou ja, als je dat leuk vind, dan moet je ook meehelpen om het een en ander van de grond te krijgen, en plotseling wordt je gevraagd als voorzitter. We hebben een levendige vereniging en er is een hoop te doen. Ik hoop dat de WTKG zich ook als een echte werk-groep zal manifesteren en veel jonge mensen zal enthousiasmeren in de verscheidenheid en geschiedenis van fossielen en tertiaire en kwartaire geologie.


Victor van Hinsbergh

secretaris: Bram van den Berkmortel

Meer informatie volgt. 

penningmeester: martin CadÉe

Ik ben Martin C. Cadée en sinds maart 2007 uw penningmeester. Mijn lidmaatschap van de WTKG dateert van 1964. Door mijn geologische activiteiten in die tijd was ik al snel op de hoogte van het ontstaan van de WTKG in die dagen. Belangstelling voor vooral fossiele schelpen kreeg ik in 1959 in de kleigroeve “de Vlijt” in Winterswijk (ook nu nog toegankelijk!). Mijn belangstelling gaat vooral uit naar Oligocene mollusken, maar ik heb ook heel wat mollusken uit andere perioden verzameld. Speciale belangstelling hebben de groepen Arcoidae, Fasciolariidae en Turridae, de laatste twee groepen zijn ook in het Oligoceen goed vertegenwoordigd.
Ik heb voor mijn studie gekozen voor scheikunde in plaats van geologie, wat uiteindelijk heeft geleid tot een baan als leraar scheikunde. Sinds 2006 ben ik met de vut, en is er dus wat tijd om gruisvoorraden een beetje uit te zoeken, waarbij vooral het Miste-materiaal aan de beurt komt.
Maar excursies blijven toch altijd leuk, ook als er alleen maar wat te zien is, en weinig te verzamelen. Verder heb ik ook belangstelling voor recente mollusken, zodat ik regelmatig op het strand kom, om daar de hond uit te laten en schelpen en roggeneikapsels te zoeken. In het verleden ben ik een aantal jaren secretaris van de WTKG geweest, als penningmeester heb ik nog geen ervaring, wel was ik een aantal keren kascommissielid. Ik hoop op een prettige tijd als penningmeester van de WTKG met zo min mogelijk wanbetalers (het schrikbeeld van iedere penningmeester)!


Martin Cadée
 

Redactie AFZETTINGEN: ADRIE KERKHOF

In 1983 werd ik lid van de WTKG. Als ‘ouwe sok’ (in 1970) van de Jeugdbond voor Natuurstudie was ik altijd in ‘biologische onderwerpen’ geïnteresseerd gebleven en een paar jaar voor mijn lidmaatschap van de WTKG ontwikkelde ik een fascinatie voor fossiele foraminiferen. Die allereerste foraminiferen - uit Mistezand (!) - werden nog met penseeltje, stopnaald (en sterke loep bij wijze van ‘microscoop’) naar de collectie overgeheveld, maar die opstelling verbeterde snel.
In 1989 werd ik secretaris van onze vereniging. Dat zou ik vier jaar zijn. Tegen het eind van die periode werd ik steeds meer door andere bezigheden in beslag genomen, met als gevolg dat de foraminiferen uit het zicht verdwenen en een jaar later was ik zelfs geen lid meer….
Maar ik kwam terug in 1997 en dook opnieuw in de foraminiferen. Alhoewel die laatste opleving niet zo lang zou duren kwam er in 1999 wel een ‘vacature’ in onze vereniging die mij wel aansprak met als resultaat: ik werd redacteur en vormgever van Afzettingen (ik ben opgeleid als grafisch ontwerper), een taak die ik op moment van dit schrijven reeds 18 jaar met plezier vervul!


Adrie Kerkhof


Mijn eerste haaientand

Geologisch SECRETARIS: Jef de ceuster

In 1960, op negenjarige leeftijd, vond ik mijn allereerste haaientand. Nu lijkt dat een klein tandje, maar destijds was zo een tand van “oxyrhina hastalis” het einde van de wereld, een kinderhand vol.
In mijn jeugd was ik lid van de SSD (Speleologische  Stichting Deurne) en in 1977 medeoprichter van de BVP (Belgische Vereniging voor Paleontologie). Ondertussen had ik me begin jaren 70 ook aangesloten bij de WTKG . Dit leidde op korte termijn tot een fraaie publicatie over haaientanden. In de jaren daarna ben ik steeds in  de Antwerpse  regio blijven verzamelen.
Vanaf 1987 had ik beroepshalve geen tijd meer voor fossielen en opgravingen. Pas in 2012, 25 jaar later, had ik terug tijd voor mijn grote passie. Werd dan ook onmiddellijk terug lid van de WTKG. Daar ontmoette ik dezelfde mensen van 25 jaar geleden, enkel een beetje ouder, maar allen nog met dezelfde interesses.
De laatste drie jaar werd volledig besteed aan onderzoek aangaande de stratigrafie van het Antwerpse Mioceen en  in 2014 werd de Antwerp Stratigraphy Research Group opgericht, een werkgroep bestaande uit vrienden, allemaal verknocht aan haaientanden.
Mijn voorliefde voor onderzoek gaat nog altijd uit naar degelijk veldwerk.  Onder de blauwe hemel in de liefst groene natuur, fossielen verzamelen. Dit is de beste manier om jonge en nieuwe leden van je ervaring te laten genieten. Daarom moest ik ook niet lang nadenken toen deze functie vakant werd. Momenteel ben ik de eerste en enige Vlaming  binnen het bestuur van de WTKG.


Jef de Ceuster

public relations en webmaster: Bram Langeveld

Bram Langeveld (1993) is zijn leven lang al geïnteresseerd in de natuur. Sinds 2002 focust hij daarbij op paleontologie. Hij studeerde biologie aan de Universiteit Leiden met een minor in geologie aan de Universiteit Utrecht en is thans conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Wat ooit begon als een hele brede interesse in fossielen en dan vooral het verzamelen, ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een meer gefundeerde interesse in het Pleistoceen van de Noordzee en de focus verschoof van verzamelen naar onderzoeken. Momenteel werkt hij voornamelijk aan fossiele gewervelden van het strand van Maasvlakte 2 en andere opgespoten stranden. Sinds 2012 doet hij de PR en in 2016 is daar de website bijgekomen.


Bram Langeveld

Fossiele pteropode,
lengtemaat is 1 cm.

andere medewerkers

Hoofdredacteur CAINOZOIC RESEARCH:
Arie w. janssen

Net als de meeste andere hier genoemde lieden was ik ook al als kind gefascineerd door alles wat in zee leeft, en vooral door schelpen. Een en ander werd enigszins 'gekanaliseerd' door een lidmaatschap van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, door middel van de Strand Werkgroep (SWG), de Geologie Werkgroep (GWG) en het Haagse Geologiekader van District 6 (HGK) van de NJN. In 1963 was ik een van de mede-oprichters van de WTKG en heb vanaf het allereerste begin (1964) de redactie van het verenigingstijdschrift gedaan, eerst Mededelingen van de WTKG, en daarna Contributions to Tertiary and Quaternary Geology, totdat die taak door anderen van mij werd overgenomen in het jaar 1991. Tien jaar later werd het tijdschrift omgedoopt tot Cainozoic Research en werd het een gezamenlijke uitgave van de Tertiary Research Group (UK) en de WTKG. Nu het is gebleken dat de redactionele taken te veel zijn voor mensen die er ook een gewone werkkring op na houden, ben ik als gepensionneerde, met veel tijd beschikbaar, opnieuw als redacteur aangetreden. In de nog resterende tijd houd ik me bezig met de taxonomie en biostratigrafie van meest fossiele, maar ook wel recente holoplanktonische mollusken (heteropoden en pteropoden), wereldwijd.
Resultaten van Uw onderzoek in de vorm van manuscripten zie ik natuurlijk graag van U tegemoet. Bent U niet zo ervaren op dat vlak, dan zijn er altijd mogelijkheden om in gezamenlijk overleg tot een goed resultaat te komen!


Arie W. Janssen

Bibliothecaris: Harry Raad

Harry Raad beheert de bibliotheek van de WTKG.Ton Lindemann

Oud-Webmasters: TON LINDEMANN en SYLVIA VERSCHUEREN

Ton Lindemann en Sylvia Verschueren hebben deze website opgezet en ruim 15 jaar onderhouden. Zij zijn nog altijd bereid de huidige webmaster te ondersteunen bij lastige websitezaken. Ze zijn begin jaren negentig lid geworden van de WTKG. De hobby is voor Ton begonnen met ruimtereizen van de Apollo's naar de maan eind jaren zestig. De volgende stap was de sterrenkunde en daarin is de aarde een planeet; waarmee ook Ton's geologische interesse gewekt werd.
Sylvia had een oudere broer en zus die wel eens met een fossiel thuis kwamen. Reuze interessant, maar tegen de leeftijd dat ze zelf eens op stap zou kunnen gaan, woonde ze ergens anders, te ver weg van fossielen.

Onze eerste vakantie samen ging naar de Eifel. Op een storthoop deden we het fossielenvirus op en het is daarna nooit meer goed gekomen. Ter plekke werden geologenhamers gekocht. Vele kilo's steen gingen mee naar huis. Dit is sindsdien een vast vakantiepatroon geworden. Ton vindt het rondkijken in het veld en het zoeken leuk, Sylvia is degene van de verzamelwoede, prepareren en determineren. Haar verzamelwoede is zich steeds meer gaan richten op kraakbeenvissen (o.a. haaien).


Sylvia Verschueren
 

ERELEDEN

John W.M. Jagt
Anton Janse
Arie W. Janssen
Adrie Kerkhof
Stef Mermuys
Ruud Wiggers